Kanto Safari Zone

Kanto Safari Zone
(Area near entrance)
Pokémon Time Method Rarity Notes

Nidorina Any Grass Common

Nidorino Any Grass Common

Parasect Any Grass Uncommon

Venonat Any Grass Common

Exeggcute Any Grass Common

Rhyhorn Any Grass Common

Chansey Any Grass Rare More common during night

Scyther Any Grass Rare

Pinsir Any Grass Rare

Slowpoke Any Surfing Common

Psyduck Any Surfing Common

Magikarp Any Fishing: Old Rod Common

Magikarp Any Fishing: Good Rod Common

Poliwag Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Super Rod Common

Seaking Any Fishing: Super Rod Uncommon

Slowpoke Any Fishing: Super Rod Common

Psyduck Any Fishing: Super Rod Common

Dratini Any Fishing: Super Rod Uncommon

Dragonair Any Fishing: Super Rod Rare
Kanto Safari Zone – East Pokémon Time Method Rarity Notes

Nidorina Any Grass Common

Nidorino Any Grass Common

Paras Any Grass Common

Parasect Any Grass Uncommon

Doduo Any Grass Common

Exeggcute Any Grass Common

Kangaskhan Any Grass Rare

Scyther Any Grass Rare

Pinsir Any Grass Rare

Slowpoke Any Surfing Common

Psyduck Any Surfing Common

Magikarp Any Fishing: Old Rod Common

Magikarp Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Good Rod Common

Krabby Any Fishing: Super Rod Common

Seaking Any Fishing: Super Rod Uncommon

Slowpoke Any Fishing: Super Rod Common

Psyduck Any Fishing: Super Rod Common

Dratini Any Fishing: Super Rod Uncommon

Dragonair Any Fishing: Super Rod Rare
Kanto Safari Zone – North Pokémon Time Method Rarity Notes

Nidorina Any Grass Common

Nidorino Any Grass Common

Venomoth Any Grass Uncommon

Exeggcute Any Grass Common

Rhyhorn Any Grass Common

Chansey Any Grass Rare More common during night

Paras Any Grass Common

Tauros Any Grass Rare

Sableye N Grass Very Rare

Slowpoke Any Surfing Common

Psyduck Any Surfing Common

Magikarp Any Fishing: Old Rod Common

Magikarp Any Fishing: Good Rod Common

Poliwag Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Super Rod Common

Seaking Any Fishing: Super Rod Uncommon

Slowpoke Any Fishing: Super Rod Common

Psyduck Any Fishing: Super Rod Common

Dratini Any Fishing: Super Rod Uncommon

Dragonair Any Fishing: Super Rod Rare
Kanto Safari Zone – West Pokémon Time Method Rarity Notes

Nidorina Any Grass Common

Nidorino Any Grass Common

Venonat Any Grass Common

Exeggcute Any Grass Common

Venomoth Any Grass Uncommon

Doduo Any Grass Common

Kangaskhan Any Grass Rare

Tauros Any Grass Rare

Rhyhorn Any Grass Common

Chansey Any Grass Rare More common during night

Paras Any Grass Common

Sableye N Grass Very Rare

Slowpoke Any Surfing Common

Psyduck Any Surfing Common

Magikarp Any Fishing: Old Rod Common

Magikarp Any Fishing: Good Rod Common

Poliwag Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Good Rod Common

Goldeen Any Fishing: Super Rod Common

Seaking Any Fishing: Super Rod Uncommon

Slowpoke Any Fishing: Super Rod Common

Psyduck Any Fishing: Super Rod Common

Dratini Any Fishing: Super Rod Uncommon

Dragonair Any Fishing: Super Rod Rare